Må udlejeren benytte udenbys håndværkere?

Min far bor til leje i Kalundborg. Mange af lejerne har klaget til ham over at udlejeren, som er et københavsnk forsikringsselskab tager alt for meget for istandsættelser efter fraflytninger.

Udlejer bruger håndværkere fra byer langt fra Kalundborg, Slagelse, Næstved mm. Derfor mener de at håndværkerregningerne bliver alt for store med kørsel mm.

I lejekontrakten står der " istandsættelse ved udlejers foranstaltning", men har lejerne ikke noget at sige om dette?

Og på regningerne kan de ikke se, hvad der er brugt til kørsel, maling o.s.v.

Svar:

Udlejeren har ret til at vælge, hvilke håndværkere, der skal stå for istandsættelsen. Men arbejdet skal udføres til sædvanlig pris, lige som enhver form for rabat skal tilskrives lejeren.

Din far og de andre lejere må derfor kunne forlange, at udlejer benytter lokale håndværkere, eller at udlejer selv betaler de øgede transportomkostninger, hvis der benyttes håndværkere fra andre geografiske områder.

I forbindelse med næste flytning kan lejerne fx godkende, hvad der skal sættes i stand, men med følgende skriftlige tilføjelse: "At der skal være tale om sædvanlig, lokal håndværksmæssig takst, og at kørsel fra andre geografiske områder er lejerne uvedkommende. Desuden skal det fremgår af regningerne, hvad kørslen beløber sig til".

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund