Har jeg ret til genhusning ved byfornyelse?

HEJ!

Et spørgsmål om reglerne for at bo til leje.

Min situation er at jeg har lejet mig ind i en lejlighed. Vi er i øjeblikket to der deler lejlighed. Jeg betaler husleje til den anden, det er "hans" lejelejlighed.

Jeg har nu boet her i over 2 år. Problemet er at nu skal lejligheden byfornyes. Har jeg nogen rettigheder og/krav på en anden bolig og såfremt hvad angår sted, størrelse og pris?

Jeg håber I kan forstå mit problem.

Kristian

Svar

Kære Kristian.

Lejeren af den pågældende bolig "har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse" (lejelovens § 69 stk. 1), og lejelovens almindelige beskyttelsesregler gælder også i forholdet melem dig og din udlejer, dvs. lejeren af boligen (se lejelovens § 1).

Hvis fremlejemålet består på det tidspunkt, hvor ejendommen bliver omfattet af en såkaldt byfornyelse, har såvel lejeren som "lejerens lejer", dvs. dig, krav på én erstatningsbolig, idet kommunen efter lov om byfornyelse § 38 har en egentlig genhusningspligt. "Den anviste erstatningsbolig skal være af passende kvalitet, beliggenhed og udstyr", lige som den skal have mindst samme værelsesantal som jeres hidtidige bolig.

Men du skal være opmærksom på, at din udlejer - dvs. lejlighedens egentlige lejer - til enhver tid har mulighed for at opsige dit lejemål. Udgør dit lejemål et enkelt værelse, og har du ikke fri adgang til køkkenet, kan du opsiges med en måneds varsel. Har du imidlertid fri adgang til køkkenet, skal du måske have et noget længere opsigelsevarsel. Men det tør jeg ikke afgøre, idet jeg ikke har kunnet finde afgørelser i lignende sager med delvise fremlejemål.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at du aldrig får en direkte ret i relation til ejendommen ejer. Din ret vil altid være afledet af den egentlige lejers ret, og derfor får du kun krav på at flytte med til en erstatningsbolig, hvis fremlejemålet fortsat er i kraft, når genhusningen skal finde sted. Du få ikke krav på din egen erstatningsbolig, men nøjagtig samme "deleordning" som p.t. er gældende.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund