Hæfter jeg ved fraflytning for mere end depositum?

Kan en udlejer forlange mere end der er betalt i depositum ved udflytning, når der ikke er tale om misrøgt af huset og dets indbo?

Hvem skal afgøre, hvilken værdi genstandene i huset har og hvor meget arbejdet må koste?

Jeg har sagt op med tre måneders varsel som foreskrevet, og ejeren er nu meget interesseret i, at jeg flytter ud næsten før jeg har sendt opsigelsen.

Men hun siger, at hun nok vil sælge huset. Det betyder formentlig blot, at hun lader huset stå hen med henblik på salg. Kan hun det, mens jeg stadigvæk betaler husleje f. eks i de sidste to måneder af opsigelsesperioden. Jeg kan givetvis nemt selv skaffe en ny lejer, der vil kunne godkendes af enhver udlejer.

Svarene her betyder meget, for på Samsø er materialer så som tæpper, maling og tapeter meget dyre i forhold til de priser, jeg kender fra Nordjylland.

Det samme er håndværkerne, som dertil også er meget langsomme generelt set.

Jeg har hørt fra en pålidelig bekendt, at husejeren allerede har konstateret, at det bliver dyrt for mig at komme ud. Jeg forstår ikke påstanden, for hun har ikke set huset indvendigt i et halvt år - i hvert fald ikke mens jeg eller min søn har været hjemme. Det lugter af, at der nu skal laves en masse forbedringer på min regning, og det kan jeg naturligvis ikke stå model til frivilligt. Selv en tilflytter må vel have visse rettigheder her på øen, selv om vi ikke er regnet for ret meget bortset fra når vi skal betale.

Svar:

Et depositum er ikke noget loft over, hvad din udlejer kan forlange i forbindelse med jeres udflytning. Det er en sikkerhed - og måske kun en delvis sikkerhed - for, at du opfylder dine forpligtelser, dvs. betaler husleje og den aftalte istandsættelse.

Din udlejer skal ganske rigtigt bestræbe sig på at genudleje hurtigst muligt, så hun kan begrænse dit tab ved at flytte i utide. Men ønsker hun at sælge huset, så risikerer du at måtte betale husleje i alle tre måneder, for i stedet for genudlejning har hun ret til at forsøge at sælge huset.

Som lejer kan du ikke forpligtes til at aflevere det lejede i bedre stand end den, det var i, da du flyttede ind. Derfor kan du tage det rimeligt roligt, når der ikke er tale om "misrøgt" eller lignende - som du skriver.

I forbindelse med din flytning kan du med fordel meddele din udlejer - gerne i et anbefalet brev - at du per den og den dag forlader huset. Efter du flytter og aflevere nøglen, har din udlejer to uger til at gøre eventuelle krav gældende - fx hvad angår maling, reparation m.v. - hvis hun vil undgå at miste sine krav.

Men selv om din udlejer gør krav gældende, så er det langtfra sikkert, du behøver betale. Du kan protestere og dermed tvinge hende til at udtage stævning ved boligretten.

Hvis din udlejer i øvrigt er så interesseret i at få dig ud hurtigst muligt, som du skriver, må du have mulighed for at aftale - skriftligt - at du kan flytte uden at skulle betale husleje i opsigelsesperioden. Prøv eventuelt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund