Hænger vi på indvendig maling af vinduerne?

Vi står til at flytte fra en lejlighed vi har boet i i 3 1/2 år. Den indvendige vedligeholdelse påhviler mig. Dog forstår jeg, at 'indvendig vedligeholdelse' omfatter maling, hvidtning og tapetsering, og at alt andet, f.x. vedligeholdelse af døre og vinduer, er udvendig vedligeholdelse.

Nu er det imidlertid sådan, at malingen på indersiden af vinduerne, specielt i badeværelset, er gammel og er begyndt at krakkelere. 'Almindeligt slid og ælde' spiller vist også en rolle her.

Er dette mit ansvar, eller udlejerens?

Svar:

Hvis din lejekontrakt ikke indeholder særlige bestemmelser om lejlighedens stand ved fraflytningen, skal du (efter lejelovens § 98 stk 1):

"aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt...".

Når du har overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, skal du ganske rigtigt male, hvidte og tapetsere, men kun i det omfang, der er rimeligt og sædvanligt under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter - for nu at sige det meget juridisk. Det vil derfor afhænge af en helt konkret vurdering af dit lejemål, om du kan forpligtes til at male, hvidte eller tapetsere i forbindelse med din fraflytning.

Dog ligger én ting fast. Du kan aldrig forpligtes til at aflevere det lejede i bedre stand, end det var i, da du flyttede ind!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund