Må man opsætte et pigtrådshegn omkring en kolonihave?

Må man opsætte et pigtrådshegn, enten i skel eller inde på egen grund, i en kolonihave

SVAR:

   Det må man med stor sandsynlighed ikke, for et sådant fælleshegn skal være afpasset efter området og de tilstødende ejendommes karakter, se eventuelt § 10 stk. 1 i lov om hegn under denne linjes lovsamling.

   Hvis den pågældende person ikke frivilligt vil være med til at ændre hegnet til noget mindre farligt, kan naboerne eventuelt bede hegnssynet træffe en afgørelse. Men prøv i første ombæring at tage en snak med manden bag pigtrådshegnet.

   Bestyrelsen i kolonihaveforeningen kan også gribe ind mod et sådant hegn.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund