Min nabos grund ligner en slagmark!

Hvad skal man dog gøre ved naboer, som får deres grund til at ligne en atomeksplosion, hvor opgravede dynger/volde af jord rager op over vores hæk, hvor ukrudt vælter meterhøjt, hvor en lænkehund, når den river sig løs, render over og skider på vores græsplæne, hvor deres katte vælter ind ad vinduer samt i laden, hvor disse naboer kritikløst fælder træer og læhegn, så nordvestenvinden har frit spil.

På dette sted er der ingen grundejerforening, som kan gribe ind - naboerne påstår, at nu bliver voldene snart kørt væk, men disse har ligget der siden marts, blandt andet med det til følge, at grundvandet presses op, så vores græsplæne bliver til en sump, og når dette så langsomt er gået i sig selv, begynder ukrudtsfrøene at vælte ind over os.

Kan man forlange, at de opfører et højt plankeværk omkring deres grund, i stil med byggepladser - kan man i det hele taget gøre noget i disse ensrettede miljøtider, så tankerne kan blive bortledt fra Verdun 1914 - 1918, hver gang blikket rettes mod denne nabo - vi er faktisk tre grundejere, som lider under svineriet.

SVAR:

Det klogeste, I kan gøre for at slippe for "Verdun 1914-18", er at tale jer til rette med naboen. Om nødvendigt kan I tre naboer tilbyde at hjælpe med at få grunden til at ligne noget, der passer bedre til fredstid.

Der er regler om opsætning af hegn - i lov om hegn - men derefter må I fortsat leve med jordbunkerne og ukrudtet. Her er der nemlig ingen myndigheder, der kan gribe ind, medmindre uordenen helt klart giver miljømæssige problemer. Og det vil ikke være tilfældet efter det oplyste.

Benyt en positiv samtale som våben i første ombæring, og giver det intet resultat, så kan I overveje en besværlig nabokrig, hvor katte bliver indfanget og udleveret mod såkaldte optagelsespenge (efter reglerne i lov om vej- og markfred) osv. Men - og med stort: MEN - det vil være en særdeles besværlig og nærmest udsigtsløs affære.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund