Skal vi betale for 8 timers ekstra rengøring af lejet selskabslokale?

Vi har haft lejet et selskabslokale til min datters 18 år fødselsdagsfest.

Alt forløb stille og roligt. Vi sluttede med at rydde lokalerne pænt op i henhold til aftalen. I lejeaftalen indgår 3 timers rengøring til vask af gulve m.m.

Efterfølgende fik vi en regning på 8 timers ekstrarengøring (pga. nedvaskning af vægge + vask af køkkenlåger + aftørring af borde) + 1 skifteramme + først rensning af sofa (efter vi klagede 1. gang, blev det til ombetrækning af sofa!) + 1 køkkenlåg.

Er vi fuldstændigt overladt til deres forgodtbefindende. Vi kan ikke bevise lokalernes tilstand, da vi fik dem (nøglen fik vi udleveret hjemme hos viceværten) og vi kan ikke bevise hvordan vi forlod lokalerne, idet vi afleverede nøglen i en postkasse.

Hvad kan vi gøre?

SVAR:

Der findes ikke regler for den omtalte situation i lejeloven, men det er op til udlejeren af festlokalet at dokumentere sine krav - og det kan blive vanskeligt efterfølgende.

Send boligselskabet et anbefalet brev, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor I protesterer mod kravene, som I finder helt horrible, da I efterlod lokalet i rengjort og ryddelig stand, lige som I på ingen måde var bekendt med skader på sofabetræk med videre.

Skriv at udlejeren bliver nødt til at dokumentere kravene, da I - i modsat fald - agter at lade være med at betale.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund