Må jeg bytte min andelsbolig væk, selvom vedtægterne forbyder det?

Så vidt jeg ved, følger andelsforeninger lejeloven.

Ifølge lejelovens §73 mener jeg, at jeg har ret til at bytte med lejligheder uden for foreningen, også selv om nuværende ejere af de eventuelle byttelejligheder ikke er på ventelisten i min forening.

Foreningen består af ca. 20 andele fordelt på to opgange. Af foreningens regler fremgår det, at vi kun må bytte internt. Kan det passe?

Svar:


Foreningen har ret. Hvis vedtægterne bestemmer at der kun kan byttes internt i foreningen er det gældende.

Tidligere kunne der efter lejelovens § 73 byttes mellem lejligheder på den ene side og f.eks. andelsboliger eller ejerboliger på den anden side, men den regel er ophævet.

Lejelovens bytteregel gælder kun mellem 2 leje-boliger, men er som nævnt i øvrigt uden betydning i dit tilfælde.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen