Skal der betales dobbelt husleje i 2 måneder på grund af boligforeningens venteliste?

Jeg har et familiemedlem, der har en lejlighed i en boligforening. Han har fået en ny lejlighed i samme forening til indflytning d. 1/7-97. Samtidig er den gamle lejlighed sagt op (paa en af boligforeningens formularer) med virkning fra 1/6-97, med 3 md. opsigelsesvarsel. For at undgå at skulle betale husleje to steder har han meddelt boligforeningen, at han selv kender en, der vil overtage lejligheden pr. 1/7-97, hvis de ikke selv havde nogen andre. Nu 16 dage efter er der ikke nogen, der har givet kontakt om overtagelse, og boligforeningen henholder sig til ventelisten ---

Men kan han blive tvunget til at betale for aug. md., når han selv har en, der vil overtage pr 1/7.

Svar:

Boligforeningen har både ret og pligt til at overholde de gældende regler om venteliste, og den kan derfor ikke lade en helt fremmed overtage lejligheden d. 01.07.1997.

Boligforeningen skal tilbyde lejligheden til emner på ventelisten, lige som den skal meddele, at lejligheden er klar til indflytning fx pr. 1. juli.

Din bekendt kan godt blive nødt til at betale for juli, men næppe for en måned yderligere. I så fald må boligforeningen konstatere, at der ikke er nogen på ventelisten, der ønsker lejligheden, og derfor må den tilbyde boligen til andre, fx den omtalte person, lejeren kender.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund