Kan vi sammenlægge lejlighederne i vort tofamiliehus?

Vi er de lykkelige ejere af et tofamiliehus i Virum, hvor vi lejer 1. sal's lejligheden ud.

Vi købte huset i 1995 og blev da oplyst om tofamiliestatus'en. Huset er gammelt (1912) og oprindeligt bygget til en familie (vil vi tro).

Er det muligt at søge om at ophæve tofamilie-status?

Hvor søger man?

Hvilke argumenter bruger man?

Kan man fortsætte udlejning indtil videre, selvom tofamiliestatus ophæves?

SVAR:

I skal søge kommunens tekniske forvaltning om tilladelse til at sammenlægge de to beboelser, og I får et ja, såfremt:

1) Den samlede bolig har en bruttoetageareal under 130 kvadratmeter.

2) Og førstesalen er blevet ledig på grund af lejerens frivillige opsigelse af lejemålet.

Muligheden for sammenlægning fremgår af § 46 i lov om midlertidig boligregulering, som I kan læse under denne linjes lovsamling.

Hvis I får tilladelsen, gør I ualmindeligt dumt i at genudleje førstesalen i en periode. Det medfører nemlig, at huset igen får status af en to-familie ejendom, og dermed skal I begynde forfra - når lejerne engang siger op - med at søge om sammenlægning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund