Kan jeg kræve erstatning for flyvehavre?

Jeg har købt en mindre landbrugsejendom. I slutsedlen står, at der kan forekomme flyvehavre. Ejendomsmægleren fortalte ved gennemgangen af slutsedlen, at dette var en normal formulering, idet der på alle jorde kunne forekomme flyvehavre. Dette blev senere bekræftet af min advokat.

Jeg har nu konstateret, at der findes store mængder af flyvehavre på jorden. Jeg har i den forbindelse modtaget en skrivelse fra Plantedirektoratet med påbud om at fortage en bekæmpelse.

Kan jeg rejse noget krav mod sælger, for ikke at informere "bedre" om forekomsten af flyvehavre ?

SVAR:

Du kan muligvis få erstatning, men det kræves, at du kan bevise, at sælger var eller burde være klar over, at angrebet var af betydeligt større omfang end oplyst i forbindelse med salget.

Der findes 3 højesteretsdomme om flyvehavre fra de sidste 30 år. Du får her et kort referat.

UfR 1976.506 HD: Sælger frifundet på krav om erstatning for flyvehavre. I slutsedlen var anført, at der på ejendommen fandtes flyvehavre i lettere grad. Køber var dermed opfordret tl at foretage nærmere undersøgelse. Udgifterne til bekæmpelse havde været moderate.

UfR 1968.272 HD: Sælger ansvarlig for flyvehavre, da han måtte have haft en sådan mistanke herom, at han burde gøre køber bekendt hermed. I slutsedlen var det anført, at sælger ikke garanterede for flyvehavre.

UfR 1969.882 HD: Sælger ansvarlig for flyvehavre, da køber med føje måtte gå ud fra, at sælger havde undersøgt forholdene personligt eller med sagkyndig bistand og ikke havde fundet flyvehavre. Sælger havde i slutsedlen oplyst, at han ikke havde set flydehavre i sin tid som ejer.

Du bør søge advokatbistand i sagen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg