Hæfter jeg som sælger for fejl i BRR-ejermeddelelsen vedr. boligarealet?

Jeg er i den situation, at jeg har solgt min bolig. Boligen blev sat til salg igennem en ejendomsmægler, som fandt en køber til huset og handlen gik igennem. Køber var selvfølgelig ude og se huset. Det blev gået igennem fra A til Z, således at køber ikke har været i tvivl om, hvad der blev købt.

Efterfølgende har det vist sig, at det kvadratmeterantal, der er nævnt i BBR-meddelelsen er forkert. (Der stod 130 m2 og køber har nu fået opmålt det til at være 115 m2) og derfor sagsøger køber mig nu for et fremtidigt tab, som denne mener at vil få ved et evt. salg. Herfor søger køber om erstatning. KAN KØBER DET ?.

Det kan siges, at vi ikke var bekendt med, at boligarealet ikke var korrekt, at boligarealet ikke var nævnt i annoncen i avisen, men at arealet var nævnt i salgsopstillingen som taget fra BBR-meddelelsen.

SVAR:

Jeg mener, at du må have gode muligheder for at blive frifundet.

Indholdet af en BBR-ejermeddelelse kan efter min opfattelse ikke betragtes som en garanti eller tilsikring, selv om oplysningen om det forkerte areal står i salgsopstillingen.

Du kunne blive idømt erstatningsansvar, hvis du var eller burde være bekendt med, at der var fejl i BBR-ejermeddelelsen, men det er der jo ikke tale om i din sag.

Selv om der forelå en garanti eller en urigtig oplysning, skulle en erstatning udmåles til et konkret værditab opgjort på handelstidspunktet, og køber vil efter min opfattelse få svært ved at bevise, at huset skulle være mindre værd blot fordi kvadratmetertallet i BBR-ejermeddelelsen ikke er korrekt. Køber har jo fået det hus, som køber nøje har gennemgået.

Jeg tror af samme grund heller ikke, at køber kan få et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg