Kan udlejer sige os op, fordi vi ikke har betalt en ugyldig huslejestigning?

Vi er et ungt par, der bor til leje i en halv etplansvilla på 4. år. Vi har ingen lejekontrakt, da en sådan aldrig er blevet udfærdiget, men har ikke anset det som nødvendigt, da vi i så tilfælde burde være sikret i.h.t. lejeloven.

Vi betaler nu 4400 kr. pr. måned i husleje, ligeså gør vores nabo og en tredje lejer der bor i en til ejendommen tilhørende bygning betaler ca. 2800 kr. pr. måned (altså en indtægt på i alt ca. 11.600 kr. for udlejer for ca. 180 kvm.) Vi har aldrig set regnskab for det lejede og har desuden ikke kendskab til vedligeholdelseskonto. Udlejer bebor ikke ejendommen.

Problem:
Pr. 1. juli modtog vi en seddel, hvoraf det fremgik at lejen med en måneds varsel skulle stige med 300 kr. Anledningen til stigningen var ikke nærmere angivet. Vi oplyste (mundligt) udlejer om, at vi anså sedlen som ugyldig, da der bl.a. skal varsles med min. 3 måneder. Vi regnede hermed at modtage et gyldigt brev om stigningen, men det fik vi ikke. Vi har senere erfaret, at udlejer så bare regnede med at vi ville vente tre måneder, og så begynde at betale, hvilket vi ikke har gjort, idet vi jo regnede anmodningen for ugyldig.

I dag kom udlejer så og meddelte, at hvis han ikke modtog restancen på 5 måneders husleje inden i morgen eftermiddag, så ville han opsige vores lejemål med en måneds varsel via sin advokat.

Kan han det?

Har vi ikke handlet rigtigt idet vi så bort fra hans ugyldige huslejestigningsanmodning?

Kan vi anlægge sag imod ham, hvis vi føler at huslejen er for stor som den er nu?

Skal vi fraflytte lejemålet til det af ham fastsatte tidspunkt - også selv om en evt. sag ikke er afgjort i boligretten?

Hvad er vores muligheder nu?

SVAR:

Der er ganske enkelt tale om en ugyldig huslejestigning, som udlejeren ikke har mulighed for at opkræve, selv om han har ventet i de omtalte tre måneder.

Udlejeren har ingen mulighed for at opsige jeres lejemål, da der er tale om en udlejningsejendom med tre lejemål, så den trussel kan I tage helt rolig.

I kan til enhver tid - og gratis - få huslejenævnet til at afgøre, om jeres husleje skal sættes ned.

Bliv ved med at betal jeres husleje til tiden og sørg for at gemme kvitteringerne. I så fald kommer udlejeren til at stå med en lang næse.

Skulle udlejeren forsøge at opsige jeres lejemål, er I velkomne tilbage her i brevkassen. I så fald skal jeg nok hjælpe jer med de rigtige paragraffer.

I kan i øvrigt til enhver tid forlange at få en skriftlig lejeaftale, se lejelovens § 4 stk. 1 under denne linjes lovsamling. Men I bor faktisk på bedre vilkår ved ikke at have aftalen skriftligt.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund.