Kan det passe, at jeg skal betale husleje i 14 dage, før jeg kan flytte ind i min nye ungdomsbolig?

I forbindelse med overtagelse af ungdomsbolig i almennyttigt boligselskab er der skrevet kontrakt, hvorefter lejemålet starter 1. oktober og såvel depositum som første husleje er indbetalt.

Boligselskabet anfører, at man må påregne 14 dage til istandgørelse inden man kan flytte ind.

Dette kan være rimeligt, men spørgsmålet er: Er det lovligt at forlange leje betalt, når boligen ikke er til rådighed? Fint for boligselskabet af have lejeindtægt mens vicevært og håndværkere er de eneste der har adgang, men det forekommer urimeligt at skulle betale for en "vare" man ikke får..

Ved kontrol den 7.10. (kan ses gennem vinduerne, stuelejlighed) fremgår det, at intet istandgørelsesarbejde er påbegyndt. Hvis man ikke bliver færdige indenfor de skitserede 14 dage, kan betalingen komme til at strække sig over en længere periode, stadig uden at der er adgang til det lejede.

Svar

En boligforening kan lovligt kræve husleje for op til 14 dage, hvor lejemålet istandsættes. Det fremgår af almenlejelovens § 14:

"Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse, jf. § 25. Har lejeren pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det dog aftales, at det lejede først stilles til lejerens rådighed indtil 14 dage efter lejeforholdets begyndelse...".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk