Er jeg som lejer ansvarlig for kakerlakker?

Som mange andre finder jeg denne brevkasse god og anvendelig - tak for det !

Jeg har nu et problem ...

Som lejer af en ejerlejlighed (2 års kontrakt der er fornyet for yderligere 2 år), der findes i en ejendom med en blanding af lejere og ejere har jeg netop konstateret kakerlakker. Statens Skadedyrlaboritorium blev straks kontaktet. Det blev oplyst at jeg havde oplysningspligt over for ejendommen, hvorfor varmemesteren dagen efter fik et brev om denne information. Dette brev blev så sendt vidrer til ejendommens administrationskontor. I dag 10-12 dage efter har jeg modtaget brev hvor det fremgår "I bedes venligst give besked til varmemesteren eller undertegnede om, hvilke foranstaltninger man vil træffe for at bekæmpe skadedyrene og hvornår."

Administrations kontoret og varmemesteren har ikke forsøgt at finde ud af, om det er et større problem, der eventuelt også har ramt andre lejligheder.

Kan det være rigtigt at det påhviler mig ?

Hvad kan jeg gøre og kan jeg gøres økonomisk ansvarlig. Jeg holder hverken husdyr, har ikke specielle planter m.v,. der kan medføre, at problemet stammer fra mig og rengøringen er i top.

Svar:

Tidligere var der regler i lejeloven, som bestemte, at udlejeren var pligtig "uden ophold", dvs. straks, at få udryddet "væggetøj og lignende" i det lejede. Og i domme blev det fastslået, at fx kakerlakker og myrer skulle sidestillet med "væggetøj". I de samme bestemmelser blev det tilføjet, at udlejeren havde mulighed for at kræve erstatning hos beboerne, hvis de var skyld i, at utøjet var kommet ind i ejendommen.

Den nuværende lejelov indeholder ingen tilsvarende regler, men da der ikke - på dette område - er "tiltænkt nogen realitetsændring" med den nye og indskrænkede ordlyd i bestemmelsen, må udgangspunktet være det samme. Nemlig at ejeren af lejligheden i første ombæring skal sørge for, at kakerlakkerne bliver udryddet. Og hvis problemet kan henføres til dårlig rengøring eller lignende, kan ejeren bagefter forsøge at vælte udgifterne over på dig og/eller eventuelt andre beboere.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund