Skal jeg betale 5-dobbelt varmeforbrug som følge af defekt radiatorventil?

Jeg har for nylig aflæst mine varmemålere for at sammenholde med sidste års varmeforbrug. Den ene måler viste et forbrug 5 gange større end sidste år. 

Jeg kontaktede herefter afdelingens varmemester, der sendte en VVS-mand. Ventilen på radiatoren var defekt og blev udskiftet, selvfølgelig for udlejers regning - men hvem skal betale for merforbruget

Svar:

Da udlejer har vedligeholdelsespligten vedrørende radiatorer samt radiatorventiler, er jeg af den opfattelse, at et merforbrug bør afholdes af udlejer, når dette skyldes en defekt ventil.

Som lejer bør man dog i et vist omfang holde øje med sit forbrug, således at "løbske radiatorer" ikke får lov til at stå i længere tid, hvilket det ud fra dit spørgsmål må antages, at du har gjort.

Det kan dog være svært at lave en endelig opgørelse af varmeforbruget - da ingen nøjagtig ved, hvor meget af forbruget, der skyldes den defekte ventil.

Du må derfor i samarbejde med udlejer forsøge at lave en rimelig og skønsmæssig løsning på problemet.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk von Lillienskjold.