Kan en andelsbolig sælges til en lavere pris end andelskronen angiver?

Hvad gør man, hvis det ikke er muligt at sælge sin andelsbolig til den pris andelsboligforeningens andelskroneværdi angiver? 

Kan man sælge den til underpris eller hvad er mulighederne for at få solgt boligen? 

Kan andelskronen ændres i løbet af perioden fra en generalforsamling til den næste f.eks. ved en ekstraordinær generalforsamling?

Svar:

Der er ikke noget til hinder for at sælge billigere end andelsprisen. Derimod er det ikke tilladt at forlange overpris – altså mere end den godkendte pris.

Andelsprisen er i de fleste foreninger fastsat på generalforsamling i henhold til godkendt regnskab. Det vil normalt være muligt at ændre dette ved en ekstraordinær generalforsamling, medmindre vedtægterne da nævner, at andelskrone alene kan fastsættes den ene gang om året ved den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen