Må jeg købe et lille landbrug, når jeg ikke er landmand?

Jeg er ved at købe en landbrugsejendom på 23.420 m2, men jeg er ikke landmand.

Kan jeg det, og kan jeg bare få tinglyst skødet? 

Jeg mener at have hørt om særlige tilladelser osv.

SVAR:

Du kan uden videre købe den landbrugsejendom, som den du omtaler.

For at skøde kan tinglyses, skal der gives dette en påtegning af kommunen om, at du har afgivet erklæring efter landbrugsloven.

Denne erklæring kan og skal hentes på  Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside.

I erklæringen skal du bekræfte, at du er dansk statsborger, at du er over 18 år, at du ikke ejer andre landbrugsejendomme og at du inden 6 måneder efter købet vil tage fast bolig gennem de næste 8 år på den købte ejendom.

Da ejendommen er på under 30 ha., skal du således ikke opfylde uddannelseskrav af nogen art, men du kan ikke købe og anvende stedet som fritidsbolig.

Det vil nok være en god idé at få ordentlig rådgivning omkring købet, da du bl.a. ikke kan få tegnet ejerskifteforsikring, og da du har mulighed for at få overdraget enkeltbetalingsrettigheder (EU - støtte) - som det hedder - til jorden.

Med :-) hilsen

advokat Ole Laursen

Advokatfirmaet Lov & Landbrug.

Århus