Må man bade fra en privat strand?

Vi har haft en lille drøftelse her i familien. 

Min søn og svigerdatter bruger en bestemt strand og har gjort det i mange år og er nu blevet stoppet på sommerhusvejen af en beboer, der fortalte dem det var en privat strand ?????? 

Kan det være rigtigt, eller kan det være vejen, som ligger i en kæmpestor sommerhuskoloni, der er privat?

Svar:

Der findes privatejede strande, men hvis der ligger et stor sommerhusområde ved stranden, vil den med stor sandsynlighed være offentlig.

Selv om en strand er privatejet, har din søn og svigerdatter ret til at benytte den. Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, der fastslår følgende:

§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.
Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.
Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Efter det oplyste er der tale om en såkaldt privat fællesvej, og den har din søn og svigerdatter ret til at benytte for at komme til stranden.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund