Har min udlejer pligt til at oprette en venteliste for ledige lejligheder?

Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om reglerne omkring venteliste til lejelejligheder. 

Jeg bor i en ejendom med 9 lejligheder, hvor jeg gennem lang tid har forsøgt at komme i betragtning til en større lejlighed. Jeg har nu fra udlejer fået at vide at han bruger ikke venteliste, da det giver for meget besvær. 

Kan udlejer selv bestemme over hvem han vil have af lejere til ledige lejligheder eller har eksisterende lejere nogen mulighed for at komme i betragtning.

Svar:

Ejeren af en privat udlejningsejendom bestemmer frit, hvem han vil leje ud til, og de bestående lejere har ingen fortrinsret, hvis en større lejlighed skulle blive ledig.

Eller sagt på anden vis, så er der ingen krav om, at en privat udlejer skal skrive interesserede på ventelister.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund