Er det lovligt, at sælger tilbyder at betale købers handelsomkostninger på visse betingelser?

Jeg ville høre, om det er tilladt at sælger bruger følgende ord:

"Ønsker køber at benytte et af sælger anvist advokatfirma samt finansiering i BRFkredit, betaler sælger købers handelsomkostninger jf. salgsopstillingen"

Hvad siger du til dette?

SVAR:

Der er isoleret set intet ulovligt i, at sælger tilbyder at betale købers handelsomkostninger. Dette er jo blot en form for nedsættelse af købesummen.

I dette tilfælde stiller sælger imidlertid nogle bestemte betingelser, og det bør i allerhøjeste grad give køber grund til nøje at overveje, om der mon ikke er illoyale og uvedkommende bevæggrunde bag det tilsyneladende pæne tilbud.

Som køber af en fast ejendom står man over for en beslutning med vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Derfor bør man søge kvalificeret og frem for alt uafhængig rådgivning. Advokater er den eneste faggruppe, som kan tilbyde uafhængig og kvalificeret rådgivning overfor sælgers ejendomsmægler, mæglerens tilbud på finansiering og forsikring og sælgers og købers pengeinstitutter.

Hvis der er indblandet en ejendomsmægler, og hvis mægleren er ophavsmanden til det omtalte tilbud, så tyder meget på, at tilbuddet hænger sammen med mæglerens mulighed for at få provision, hvis køber vælger lån i BRFkredit, og måske en form for økonomisk afhængighed eller ydelse fra det omtalte advokatfirma. I begge tilfælde skal mægleren udtrykkeligt oplyse dette til køberen, og hvis mægleren ikke gør det, overtræder mægleren reglerne for god forretningsskik. Det kan i værste fald påføre ejendomsmægleren et erstatningsansvar og i yderste konsekvens et strafansvar.

Hvis ejendomsmæglerens og sælgerens hensigt er at få køberen til at bruge et bestemt advokatfirma, som vil tilgodese sælgerens interesser, og hvis det pågældende advokatfirma har indgået en sådan konkret eller generel aftale med sælgeren eller mægleren, så overtræder advokaten reglerne for god advokatskik. Advokaten kan pådrage sig erstatningsansvar og i yderste konsekvens et strafansvar.

Det er vanskeligt at forestille sig nogen som helst rimelig og loyal baggrund for et arrangement som omtalt. Mægleren og sælgeren er underkastet et særligt skrapt professionelt ansvar, som er reguleret i offentlige regler.

Sælgeren kan selv pådrage sig ansvar, hvis han forsøger at føre køber bag lyset ved at medvirke til, at køberen ikke får en ordentlig rådgivning. Men sælgeren er ikke underlagt et lige så strengt ansvar, som f.eks. ejendomsmægleren og advokaten.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg