Hvor højt må et træ være?

Der er mange spørgsmål og svar om træer i/ved hegn på jeres fantastiske website.

Men hvor højt må et træ egentlig være?

Jeg har ladet mig fortælle, at et træ højst må være afstanden til nærmeste skel + 1,8 meter (dvs. hvis et træ står 4,25 fra nærmeste skel, må det højst være 4,25+1,80 = 6,05 meter højt). Er det rigtigt, eller må træer være lige så høje som man måtte ønske - når de ikke er omfattet af hegnsloven, vel at mærke (i skel eller egne hegn)?

Hvis nu der er en regel om max-højde, kan en kommune så bestemme noget andet, enten højere eller lavere?

Svar:

Et træ må være lige så højt, som det er i stand til at vokse.

Der gælder ingen regel om, at et træ højst må være hegnets højde plus afstanden til skel. Denne regel gælder kun for såkaldte egne hegn, se eventuelt hegnslovens § 2.

Hegnsloven indeholder kun en regel om træer, nemlig om grene der rækker gennem, hækken, se hegnslovens § 19.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund