Opsigelse af lejemål på grund af utætte vinduer.

Jeg bor i en forholdsvis dyr lejlighed, hvor jeg efter indflytningen opdagede, at nogle af vinduerne imellem glassene duggede af og til så meget, at man ikke kunne se ud af dem.

Jeg har talt med en glarmester, som siger, at den eneste løsning i dette tilfælde er at udskifte de pågældende vinduer.

Her kommer problemet så. Udlejer er enig med mig i, at der skal gøres noget ved vinduerne. Han bliver bare ved med at udskyde reparationerne og kommer med den ene dårlige undskyldning efter den anden for at holde mig hen.

Jeg har nu opsagt lejligheden med 3 måneders varsel, hvor jeg i opsigelsen har indført, at hvis vinduerne bliver skiftet ud inden 10 dage, vil jeg trække opsigelsen tilbage. Men sig mig, kan det virkelig passe, at jeg skal betale en mindre formue i husleje for en lejlighed, hvor man ikke kan se ud af halvdelen af vinduerne?

Svar

Den sag har du desværre grebet helt forkert an!

I stedet for at opsige dit lejemål, skulle du have anmodet huslejenævnet eller boligretten om at få udbedret manglerne i dit lejemål, hvilket udlejeren har pligt til.

Udskiftning af utætte vinduer hører ind under ejendommens udvendige vedligeholdelse, og det kan gennemtvinges, selv om der ikke står en eneste krone på denne konto.

Du kunne endda have forlangt at få din husleje nedsat, indtil udlejeren havde foretaget reparationen. Men når du har opsagt lejemålet, virker det nytteløst at gå videre med sagen.

Vi håber, at du finder en billigere lejlighed med tætte vinduer.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund