Støjer vore drenge for meget?

Vor underbo er i stigende omfang begyndt at reagere hysterisk, idet han ikke kan leve med, at han ind i mellem kan høre vores 2 drenge på 3 og 5 år.

Han kræver - føles det - nærmest ro, som om han boede på landet.

Drengene er stille og rolige - de larmer mindre end mange andres børn vi kan sammenligne os med, men - børn er børn - og indimellem leges der hørligt.

Ingen af dem får lov til for eksempel at afholde løbekonkurrencer mv. - og de er begge glade for diverse stille lege, men - ind i mellem - kan deres leg da høres. Sådan var det også i min barndom .

Han har i en længere periode banket på varmerøret - også uden hørlig grund.

Han har verbalt overfaldet konen og børnene på trappen nogle gange - kaldt dem møgunger mv. Min kone er nærmest blevet utryg ved at færdes på trappen - og vi har måttet opsætte dørspion - til de timer, hvor hun er alene hjemme.

Vi skrev til ejendomadministrationen og klagede herover, underboen har så svaret tilbage, at det er os der larmer ekstremt meget fra tidlig morgen til sen aften. At det er mig der har truet ham. At han er helt uskyldig og stiller sig komplet uforstående overfor vor klage.

Vi står op mellem 6.30 og 7.00 - spiser morgenmad og forlader hjemmet kl. 8. Det generer ham, at han kan høre os, fordi han ønsker at sove på det tidspunkt.

Om aftenen er ungerne i seng og sover mellem 20.00 og 21.00, at der skulle være ekstrem larm efter dette tidspunkt ville jo nok vække dem - så det praktiserer vi ikke.

Vi spiller aldrig høj musik mv. - det der generer ham må altså være larmen han kan høre, når vi går rundt, når ungerne leger, og når vaskemaskinen centrifugerer.

Kan det være rigtigt, at en underbo kan stille sig sådan på tværs - og forvente ro og stilhed i dagtimerne ?

Det kan nævnes, at han nok aldrig selv kommer til at opfostre børn, at hans manglende forståelse for børn skyldes, at han ikke selv har - og at han samtidig har fortrængt sin barndom ??? I min barndom kendte jeg ingen børn der altid kun lagde puslespil.

Vi har besvaret hans svar på vor klage - men dybest set - kan det vel fortsætte med, at han postulerer, at han ikke har truet nogen, at han ikke vil finde sig i vor gåen omkring ( i hans ordvalg - ekstrem megen larm ).

Sagsbehandleren hos ejendomsadministratoren kommer desværre først tilbage fra ferie næste uge, så jeg kan ikke rigtig komme videre med sagen - og det irriterer mig grænseløst, at en hysterisk underbo lyver om larmen og skete hændelser.

Sluttelig, vi bor i en ældre ejendom og den er rimelig lydt, her i lejligheden kan vi sagtens høre underboen, når denne spiller klaver - musikanlæg eller har højsnakkeri. Vi kan også høre overboens gang / muskikspilleri og så videre. Men sådan er det jo at bo i lejlighed, bortset fra underboen, der fordrer noget mere ro.

Hvad kan vi gøre ??????????

Hvordan står vi, hvis han fortsat postulerer ???

Kan man få en uvildig person til at prøvelytte nogle dage ?

Er der præcedens i nogle sager om over-sarte underboere ?

Svar:

Efter det oplyste er det ikke jer, men derimod jeres underbo, der overtræder de almindelige - skrevne eller uskrevne - ordensregler for en udlejningsejendom. I skal alle sammen kunne være der, og børnene skal naturligvis have et vist råderum, og derfor vil yderligere verbale overfald være nok til, at udlejeren giver ham et påbud om at opføre sig ordentligt (evt. med en tilføjelse om, at hans lejemål i modsat fald vil blive opsagt).

Rent bevismæssigt er det en vanskelig sag, hvis påstand står mod påstand - og derfor vil I stå ulige stærkere, hvis andre beboere kan bekræfte, at det ikke er jer - med måske derimod jeres underbo - der er til gene for ejendommen.

Vent I bare roligt på, at sagsbehandleren kommer tilbage fra ferie, for I har - efter det oplyste - fat i den lange ende af det lejeretlige reb. Og skulle derefter ske noget mere konkret, er I velkomne tilbage her i brevkassen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund