Er ejendomsmægler ansvarlig for fejl på 48.000 kr. i provenuberegningen?

Vi har lige solgt og købt hus. I forbindelse med salget blev der udarbejdet et salgsprovenu, 170.000 kr., der nu viser sig, at være forkert. Et boliglån vi havde i det solgte hus, står på provenuberegningen som indfriet til kurs 100, men det skal indfries til kurs 120, hvilket vil sige det koster os yderligere 48.000 kr. at indfri et lån 240.000 kr.

Ejendomsmægleren har erkendt fejlen og har tilbudt os 10.000 kr i afslag på salæret, hvilket vi synes er urimeligt.

Kan ejendomsmægleren drages til ansvar for den indrømmede fejl?

Svar:

Ejendomsmægleren er ansvarlig for fejlen i provenuberegningen, forudsat at du var i god tro.

Du har krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning - også selv om du ikke har lidt et økonomisk tab i traditionel forstand. Dette følger ad § 47 i lov om ejendomsformidling, som lyder således:

§ 47: Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, jf. § 38, stk. 3, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og den korrekte beregning. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, jf. § 39, stk. 1, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på en rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og den korrekte beregning. Har forbrugeren i god tro handlet i tillid til rigtigheden af en værdiansættelse, og afviger denne væsentligt fra en korrekt værdiansættelse, har forbrugeren krav på en rimelig godtgørelse af forskellen.

Søg advokatbistand, hvis mægleren ikke frivilligt betaler de 48.000 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv  P/S
Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 86 13 06 00