Kan bobestyrer i udlejers dødsbo opsige mig til fraflytning med 1 måneds varsel?

Jeg bor til leje i overetagen i et parcelhus. Ejeren, som var udlejer, boede i underetagen, men døde for ca. 3 måneder siden.
Jeg har netop modtaget et brev fra en advokat der som bobestyrer opsiger lejemålet, til fraflytning med 1 måneds varsel.
Advokaten beskriver lejemålet som 2 værelser, køkken og bad.
Som jeg forstår det, er det fordi advokaten beskriver det som værelsesudlejning, jeg kun har en måneds opsigelse.
Jeg mener derimod det er en lejlighed jeg bor i, og burde derfor have et års opsigelse. Lejemålet består af en gang, 2 værelser, et køkken og et badeværelse.
Mit spørgsmål er derfor:
1. Hvem bestemmer- og hvordan defineres lejemålet som værelser eller en lejlighed?
2. Er der nogle specielle regler vedr. opsigelser, når det er et dødsbo og en bobestyrer der står for det?

Svar:

Efter det oplyste bor du i en lejlighed, når det gælder opsigelse. Og det gør du, fordi der er køkken med i dit lejemål.

Det er hverken udlejeren eller advokaten, men derimod lejelovgivningen, som afgør, om lejemålet har status af værelse eller lejlighed.

Dit lejemål kan ikke opsiges for tiden. Derimod kan en ny ejer forsøge at opsige det med et års varsel, se lejelovens § 82 litra b og § 86 stk. 2 under denne linjes lovsamling.

Send eventuelt advokaten et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du skriver, at opsigelsen er ugyldig, dvs. uden retsvirkning af nogen art, da dit lejemål er en lejlighed i relation til lejelovens regler om opsigelse.

 

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund