Skal udlejer betale for godkendte låse på hoveddør og køkkendør?

Jeg er for nylig flyttet i lejelejlighed og vil nu tegne en indboforsikring. De kræver at der skal være godkendte låse på hoveddør og køkkendør. 

Låsen på vores køkkendør er IKKE godkendt og jeg ville høre om det er noget jeg skal betale eller om det er udlejer der står for denne udgift.

Svar:

Du har som lejer pligt til i lejeperioden at sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Dette følger af lejelovens § 20 - og gælder medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.

Det er dog meget sjældent, at udlejer påtager sig forpligtelsen - og derfor er det højst sandsynligt dig, der skal betale for fornyelse af låsene.

Med venlig hilsen

Lise Rørbæk Jensen