Må udlejer kræve 2.400 kr. mere i husleje for vores lejlighed end for de tilsvarende lejligheder?

Vi er et ungt par, der flyttede ind i en 3-værelses lejlighed pr. 01.08.2002, med en husleje på 9.400 kr. excl. forbrug.

Lidt over en måned efter blev det os bekendt, at der i boligkomplekset stod en hel del lejligheder tomme, og at boligselskabet havde svært ved at leje disse ud pga. den høje husleje. Det blev os ligeledes bekendt, at nye lejere (dvs. lejere, der flyttede ind pr. 01.09.2002 og fremefter) kun skulle betale 7.000 kr. i husleje for en lejlighed magen til vores. 

Der blev foretaget underskriftsindsamling i ejendommen og indgivet klage til boligselskabet over dette forhold, men de meddelte, at det var en beslutning taget i bestyrelsen, og at vi således ikke kunne klage over differentieringen i huslejerne. 

Er det lovligt på denne måde at differentiere huslejen, således at vi betaler 2.400 kr. mere for det samme? 

Vi er noget fortørnede over denne behandling og ærgrer os dybt over, at vi ikke flyttede ind en måned senere.

Svar:

I kan klage til huslejenævnet over huslejens størrelse, og I kan henvise til, at lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi, idet lejere af boliger af tilsvarende størrelse og standard i samme ejendom betaler væsentlig mindre end jer. 

Tilføj at I kræver den husleje, der måtte være betalt for meget, tilbagebetalt fra udlejeren. 

I skal vedlægge en kopi af lejekontrakten og indbetale et gebyr på 115 kr. (2004) for at få sagen behandles af huslejenævnet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund