Hvem skal betale vedligeholdelsen af privat fællesvej?

Min mand og jeg købte en ejendom i september 1995 eller rettere sagt det var mine svigerforældres ejendom, som vi så overtog.

Der ligger en vej på en af vores matr. nr. Vi betaler på nuværerende tidspunkt ejendomsskat af vejen, jeg har ringet til kommunen. Det er en fælles vej, der ligger jorde bag vores jorde, så de skal kunne komme derned. Der er nu kommet det problem, at alle andre lodsejere mener det er os der skal vedligeholde vejen fordi vi ejer den, selvom vi stort set ikke selv benytter vejen - er det virkelig rigtigt ???

Kunne man ikke dele udgifterne mellem dem som benytter vejen???

Svar

Der gælder ifølge lov om private fællesveje en lang række regler om vedligeholdelse af sådanne veje.

Ifølge loven skal disse udgifter fordeles mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.