Må jeg grave en brønd i min have?

Må jeg grave en brønd i min have. Så jeg kan hente en spand vand op til mine blomster en gang i mellem ?

Mit hus er tilsluttet et offentligt vandværk.

Svar:

Efter lov om vandforsyning, må "grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse", jf. § 18 stk 1. En sådan tilladelse skal søges hos kommunen.

Men svaret bliver efter al sansynlighed et nej, når ejendommen er tilsluttet et vandværk - som du skriver.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund