Får min 17-årige søns indtægt indflydelse på boligstøtten?

Kære familieadvokat,

Kan du forklare mig noget om hvordan boligstøtte beregnes, og kan de enkelte kommuner lave deres egne regler?

Vi er en familie bestående af to voksne og fire børn i alderen 3- 17 år. Den store dreng tjener selv penge, men skal hans indtægt medregnes i familiens indtægter? Vi har jo ikke dispositionsret over hans penge.

PÅ forhånd mange tak

Helge

Svar

Jeg kan ikke påtage mig at sende dig en generel redegørelse for reglerne om beregning af boligstøtte. Disse regler er yderst komplicerede og bliver i øvrigt ændret ustandseligt.

Mig bekendt er reglerne ens i hele landet og kommunerne kan således ikke lave deres egne regler. Disse findes i lov om individuel boligstøtte, som er på 85 indviklede paragraffer.

Jeg kan besvare dit konkrete spørgsmål således:

Det fremgår af lovens § 6, at beregningen af boligstøtte sker på grundlag af husstandsindkomsten.

Som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn under 23 år og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende.

Der er i lovens § 7, stk 3 en bestemmelse om, at såfremt et barn under 23 år har egne indtægter, skal kommunalbestyrelsen beregne boligstøtten, som om barnet er logerende, dersom dette medfører en højere boligstøtte.

Det fremgår af lovens § 8, stk. 5, at hvert barns indtægt nedsættes med 12.900 kr., som således ikke skal tælles med i den samlede husstandsindkomst. Beløbsgrænsen på 12.900 kr. pristalsreguleres, og var gældende i 1996. Jeg gætter på, at grænsen i 1997 er 13.000 kr.

Tjener jeres søn f. eks. 20.000 mere end bundfradraget, faldes jeres boligsikring med enten 16% eller 26,5% heraf, afhængigt af jeres samlede husstandsindkomst.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg