Kan vi kræve naboens høje elmetræer beskåret?

I sommeren 1997 købte min kæreste og jeg et hus. Naboerne rundt om er utrolig søde, men én af dem har vi problemer med.

Naboens grund støder op til vores og ca. 1 m fra vores grund er der store, gamle elmetræer hele vejen ned. Disse store træer er ikke blevet beskåret, så derfor hænger grenene ca. 3-4 m ind over vores grund og hus.

Vi har prøvet op til flere gange at tale med vores nabo om problemet, men han afviser hver gang og spørger, om vi ikke er klar over, at små træer bliver store. Vi har tilbudt, at vi nok skal gøre arbejdet, men uden held.

Vi har også talt med de andre naboer, og de har fortalt at disse træer har været et problem de sidste 10 år og årsag til nærmest "nabokrig".

Vi vil gerne have et ordentligt forhold til alle vore naboer, så derfor spørger jeg:

Hvordan er vi juridisk stillet? Og må vi beskære de lange grene?

SVAR:

Du har kun ret til at kappe de grene, der vokser igennem eller "så tæt hen over hegnet" (mellem de to grunde), at hegnet udsættes for beskadigelse, se eventuelt hegnslovens § 19 stk. 2.

Skulle nogle af de højere grene være rådne eller lignende, kan din nabo tvinges - af hegnssynet! - til at skære dem af, se eventuelt hegnslovens § 19 stk. 3.

Men ellers er der kun én mulighed for at få træerne beskåret i højden eller fældet. Nemlig at tage en retssag mod naboen, og det kan blive en både besværlig og bekostelig affære.

Jeg kan ikke vurdere dine muligheder for at vinde en sådan sag, uden jeg har været på stedet. Men der skal meget til (i form af væsentlige gener for naboen), før domstolene forpligter en grundejer til at fælde høje træer.

Der findes i de sidste 30 år kun en enkelt trykt dom, hvor naboen er blevet dømt til at beskære sine træer, nemlig Ugeskrift for Retsvæsen 1989.110 ØLD, som kort kan refereres således:

I et parcelhuskvarter i Espergærde stod et ca. 10 m højt piletræ ca. 50 cm fra skellet til nabohaven, men dets grene og delvist dets stamme strakte sig ind over skellet. Da der ikke var oplyst forhold, der berettigede til denne overskridelse, blev ejeren tilpligtet at fjerne den del af stammen og kronen, der overskred skellet. Det var ikke godtgjort, at træet i øvrigt medførte så væsentlige gener, at naboen kunne kræve det fjernet fuldstændigt.dom.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund