Kan min udlejer generelt forbyde fremleje?

Jeg bor for øjeblikket i en lejebolig (lejlighed).

I lejekontrakten er en tilføjelse om, at lejligheden ikke må fremlejes.

Er det tilladt?

Kan man blive dårligere stillet end specificeret i lejeloven ved at skrive under på det? (det kan man jo f.eks. ikke med funktionærloven)

Svar:

Et forbud med fremleje holder på ingen måde vand, for lejeloven bestemmer udstrykkeligt - i § 79 - at "lejeren ikke kan give afkald på de rettigheder, der tilkommer ham efter §§ 69-70...", dvs. retten til delvis og fuldstændig fremleje.

Skulle du have lyst til at fremleje en del af lejligheden, kan du frit gøre det, lige som du - hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt - kan fremleje hele lejligheden i op til to år.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund