Må bestyrelsen godkende ny fremlejekontrakt?

Så vidt jeg har forstået på svaret af et tidligere spørgsmål vedr. fremleje af andelsbolig, kan bestyrelsen give tilladelse til en fremlejeperiode, der er længere end de 2 år.

I denne andelsboligforening har vi en andelshaver, der en gang har fremlejet i to år og nu vil fremleje igen til en ny lejer, idet han arbejder på søen. Må vi som bestyrelse godkende en sådan fremlejekontrakt eller skal vi forlange han flytter tilbage ?

I vores vedtægter er der ikke nogen særlige regler for fremleje udover, at bestyrelsen skal godkende kontrakt og fremlejer.

Svar:

Som bestyrelse kan I frit vælge, om lejeren skal have lov til at fremleje i en ny periode - og evt. længere end to år - eller han skal tvinges til igen at bebo sin bolig.

Efter lejeloven har lejeren en ret til fuldstændig fremleje i op til to år, såfremt hans fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende (lejelovens § 70). I den situation behøver lejeren end ikke at spørge bestyrelsen!

En bestyrelse kan imidlertid altid give andelshaveren en bedre ret, fx ret til at fremleje i længere tid eller indgå et nyt fremlejemål.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund