Skal min lejer flytte, når tidsbegrænsningen udløber?

Hej "Familieadvokat"

Allerførst et stort kompliment til Jer for denne service!!

Jeg købte i 1990 en to-værelses lejlighed, som jeg selv beboede indtil 1993.

Den har siden da været udlejet til forskellige lejere på tidsbegrænsede lejemål. Alle tidligere lejere har selv opsagt lejemålet inden tidsperiodens ophør.

Min nuværende lejer bebor lejligheden på en to-årig kontrakt, som udløber 31/3-1998 .Jeg kan oplyse, at lejligheden indtil nu har været usælgelig p.g.a. alt for lave ejendomspriser, men det ser nu ud til, at disse er ved at stige, så jeg kunne godt tænke mig at sælge lejligheden til maj næste år. Mit spørgsmål er nu følgende:

Kan lejeren nægte at fraflytte lejligheden af en eller anden årsag, og hvordan står jeg retsligt, hvis dette skulle forekomme?.

Svar:

Efter det oplyste får du næppe problemer, for du har gjort det rigtige. Nemlig udlejet tidsbegrænset til forskellige lejere, og derfor vil den nuværende ikke kunne komme igennem med, at tidsbegrænsningen skal tilsidesættes, fordi den ikke er tilstrækkeligt begrundet i dine forhold, jf. lejelovens § 80 stk. 3.

Din lejer kan forsøge sig med den omtalte paragraf for at få tidsbegrænsningen tilsidesat, men tag det roligt. Det kommer han - efter det oplyste - ikke igennem med.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund