Kan jeg hæve mit lejemål på grund af fugtproblemer?

Jeg bor til leje i en boligblok, som ejes af en privat.

Kan jeg opsige og flytte fra min lejlighed med kortere varsel end 3 mdr.?

Vi har enorme fugtproblemer flere steder i lejligheden, hvilket jeg klagede over for ca. 3 måneder siden. Herefter gik der næsten en måned, inden der var nogen som kikkede på problemerne: Jeg fik så den besked, at der ikke blev luftet nok ud.

Jeg lufter ud ca. 2 gange 45 min. dagligt og har endvidere hængt fugtsugende poser op, men problemet er absolut ikke løst.

Nu har jeg derimod et barn, som har udviklet allergi overfor skimmelsvampe, som menes at stamme fra murværket.

Er der nogen hjælp at hente for os

 SVAR:

Du kan måske fraflytte i løbet af kort tid. Nemlig hvis der er så graverende fugtskader i lejligheden, som du omtaler, og hvis udlejeren undlader at udbedre dem.

Send din udlejer et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af - og hvor du forlanger, at de omtalte og graverende fugtskader i din lejlighed bliver udbedret hurtigst muligt, jf. lejelovens § 11 stk. 1.

Forlang tillige et nedslag i huslejen, så længe fugtproblemet ikke er løst, jf. lejelovens § 11 stk. 2.

Slut eventuelt med, at du af hensyn til dit og ikke mindst dit barns helbred anser dig nødsaget til at hæve lejekontrakten, såfremt manglerne ikke bliver udbedret hurtigst muligt, jf. lejelovens § 12 stk. 1.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund