Man man som lejer kræve middagsro mellem kl. 12 og 13?

Er der nogen lov om, at man kan forlange ro med håndværkere i et flerfamiliehus, mellem 12.00 & 13.00?
 
Der bor to fam. på 1 sal, og vi på 2 sal, og nede i stuetagen, havde de sat en privat håndværker i gang med at hamre søm i noget træværk - ude på gårdspladsen, så ingen kunne få ro til i den tid, da soveværelserne vender ud mod gårdspladsen.
 
Jeg ringede til dem, og bad dem høflig og pænt, om vi godt måtte bede om middagsro i tiden 12-13, men fik det svar, at så kunne jeg jo bare lukke vinduet, og der blev fortsat hamret på livet løs.
 
Dog er det ikke nemt med lukket vindue her om sommeren, hvor det er meget varmt, og larmen ville jo alligevel være at høre.
 
Der står desværre ikke noget om det i huslejekontrakten, og udlejer bekymrer sig ikke om sådan noget.

Svar:

Nej, der er - desværre for dig - ikke sådanne regler i dansk ret.

Der kan indføres regler om støj i en husorden, men det vil typisk være regler om, at sådanne arbejder bør laves i tidsrummet mellem kl. 7 og 20.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund