Opløsning af sameje om ødegård i Sverige.

Vi er to par, som sammen ejer en ødegård i Sverige. Hvert par ejer 50%. Begge har skrevet under på skødet ved købet i 1971; men ellers har vi ingen aftaler med hinanden om, hvordan vi skal forholde os ved salg.

Nu ønsker det ene par at sælge deres andel.

Hvordan får man en realistisk fastsættelse af salgsprisen, hvis det andet par ønsker at købe andelen?

Hvis det andet par ikke har råd til at købe andelen, er de så tvunget til at sætte hele huset til salg, eller er der andre løsninger?

Svar:

I må prøve at blive enige om, at en eller flere ejendomsmæglere, som beskæftiger sig med salg af tilsvarende ødegårde i Sverige, vurderer ejendommen.

Herefter skulle det være muligt at forhandle sig frem til en rimelig pris for det udtrædende pars andel af ejendommen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan samejet efter dansk ret kun kræves opløst ved en frivillig auktion gennem fogedretten. Da ejendommen ligger i Sverige, kan en dansk fogedret ikke afholde en sådan frivillig auktion.

Samejet må derfor opløses efter de i Sverige gældende regler om opløsning af sameje. Jeg tror, at der i Sverige - i modsætning til Danmark - findes en lov om sameje, som må kunne anvendes, da ejendommen ligger i Sverige.

Det udtrædende par kan således ikke efter dansk ret tvinge jer til at købe deres andel, og de kan ikke kræve hele ejendommen solgt ved en ejendomsmægler.

I bør eventuelt kontakte en svensk advokat for at få afklaret, om retsstillingen er lige så dårlig for det udtrædende par efter svensk ret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg