Må der kræves et gebyr, hvis beboere udebliver på fælles arbejdsdage?

I den andelsboligforening, hvor jeg bor, har bestyrelsen efter vedtagelse på generalforsamling indført et gebyr på 250 kr., der pålægges de beboere, der udebliver fra foreningens fælles arbejdsdage.

Er det overhovedet lovligt at indføre et gebyr som beskrevet?

Hvis det er lovligt, skal gebyret så ikke stå i et rimeligt forhold til hvad der rent faktisk bliver "produceret" på sådanne arbejdsdage?

På hvilken måde kan foreningen opkræve gebyret, hvis den udeblevne ikke betaler. Kan den fx. opkræves via boligafgiften, som de fleste jo betaler over PBS?

Svar:

Som udgangspunkt har andelsboligforeningen lov til på generalforsamling at bestemme, at der skal betales et gebyr for de beboere, der udebliver på fælles arbejdsdage.

Jeg tvivler dog på, at andelsboligforeningen under en retssag eller under en fogedsag vil kunne kræve beløbet inddrevet, selvom der er tale om en gyldig vedtagelse på en generalforsamling.

Ordningen med deltagelse i arbejdsdage skal nemlig også fremgå af foreningens formålsparagraf, som formentlig blot bestemmer, at formålet er at administrere og drive den pågældende ejendom. Det er desværre blevet meget almindeligt med såkaldte arbejdsdage og at pålægge et gebyr for udeblivelse, men der mangler tilsyneladende en domstolsafgørelse, der kan klarlægge problemet.

Som udgangspunkt vil foreningen kunne opkræve gebyr som en del af boligafgiften, og i tilfælde af udeblivelse og dermed med krav om eksklusion og fraflytning.

Jeg må anbefale, at beløbet betales, men under protest og med forbehold for tilbagesøgning.

Som du kan forstå, er jeg meget modstander af ordningen med arbejdsdage i andelsboliger eller ejerforeninger.

For det første vil der ofte blot være tale om noget amatørhåndværksarbejde.

For det andet er der et problem, hvis en af beboerne måtte komme til skade under udførelsen.

For det tredje vil der naturligvis altid være beboere, som ikke vil være i stand til at bidrage med noget fornuftigt håndværksarbejde.

For det fjerde er det helt urimeligt at beboerforeningen på den måde disponerer over de enkelte medlemmers fritid.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen