Brevkasse:  Ejerlejligheder

Benyttelse

Ejerforeningen

Køb og salg

Udlejning

Vedligeholdelse


Benyttelse

Kan jeg få en bestandig brugsret til loftsrummet over min ejerlejlighed? Må ejerforeningen indføre forbud mod, at vi griller på altanen?
Hvordan kan vi forhindre bordelvirksomhed i vores ejendom? Hvad skal jeg stille op med min støjende nabo?
Hvordan slipper man af med en støjende ejer? Må min ejerlejlighed stå tom i et år?
Lugtgener fra underboen Glædespiger i kælderen?
Støjgener fra DSB Skal fælles vaskemaskiner lejes eller købes?

Ejerforeningen

Kan ejerforening forbyde skiltning?  
Kan min samlever vælges til ejerforeningens bestyrelse, når jeg er eneejer af ejerlejligheden? Kan ejerforeningens bestyrelse pålægge bøder for udeblivelse fra fælles arbejdsdag?
Kan ejerforening vedtage, at salg af fællesarealer til tagbolig kræver enstemmighed? Kan ejerforeningen pålægge de enkelte ejere at optage lån?
Hvad betyder det at hæfte personligt eller pro rata, solidarisk eller pro rata, og direkte eller subsidiært for ejerforeningens gæld? Kan ejerforening kræve betaling fra ejer, som ikke deltager i arbejds-weekend?
Hvordan vedtager vi en husorden i vor ejerlejlighedsforening? Kan ejerforening optage fælleslån til omfugning af ejendommen?
Skal formanden være medlem af vor ejerforening? Må bestyrelsen lade træerne beskære, så gården ligner resterne af Afghanistan?
Ejerforeningen vil indrette festlokale under mit soveværelse! Kan ejerforeningen optage lån uden enstemmighed?
Må ejerforeningen lukke for vandet, når et medlem er i restancer med fællesudgifterne? Kan ejerforeningen tvinge os til at gå fra elvarme til naturgas?
Kan et flertal kræve altanerne nedlagt? Hvordan nedlægger jeg   mit hverv som bestyrelsesformand?
Kan et medlem af en ejerforening kræve at få udleveret kopi af ejerforeningens regnskabsbilag? Kan en af 10 ejerlejlighedsejere modsætte sig, at vi opretter en grundfond i ejerforeningen?
Hvor meget skal der betales i tinglysningsgebyr ved lysning af vedtægtsændringer i ejerforeningen? Hvordan ændres et urimeligt fordelingstal?
Kan fordelingstal ændres ved flertalsbeslutning? Kan ejerforening forbyde opsætning af parabol-antenne?
Er ejerforeningens bestyrelse ansvarlig for ejendommens stand? Ekstraordinært beboermøde uden dagsorden
Kan man kræve aktindsigt i bestyrelsesmødereferater? Har ejerforening pligt til at benytte revisor?
Kan en ejer give fuldmagt til sin lejer? Hvilken stemmeret har ejer af 6 genudlejede lejligheder?
Kan vi indføre pro-rata hæftelse i ejerforeningen? Hæfter bestyrelsen for manglende vedligeholdelse af ejendommens tag?

Køb og salg

Skal jeg som køber acceptere, at ejerlejligheden har ulovlige forsænkede lofter og ulovlige elinstallationer? Kan ejerforeningen forbyde bordelvirksomhed i en beboelseslejlighed?
Hænger jeg på ansvaret for mangler i 20 år? Hvad er forskellen på anparts- og ejerlejlighed?
Hæfter jeg som køber for sælgers gæld til ejerforeningen? Kan vi få erstatning for punkterede termoruder?
Skal amerikaner have tilladelse til køb af ejerlejlighed? Skal vi betale 1/4 mæglersalær for opsagt salgsaftale?
Køb af ejerlejlighed med vandskade på badeværelsesloft Hæfter sælger for ulovlige gasinstallationer?

Udlejning

Må jeg udleje ejerlejlighed som to enkeltværelser? Hvornår må ejerforeningen nægte at godkende udlejning af lejligheden?
Kan jeg udleje min ejerlejlighed og aftale, at jeg kan opsige lejeren med 1 måneds varsel? Må jeg fremleje min ejerlejlighed i yderligere 2 år?
Er der nogen fælder, hvis jeg vil udleje min ejerlejlighed i et år? Kan vi opsige lejeren, hvis vi køber udlejet ejerlejlighed?
Hvordan slipper man af med en støjende lejer? Problemer med opsigelse af lejer efter køb af udlejet ejerlejlighed?
Er der noget jeg skal passe på, hvis jeg vil udleje min ejerlejlighed? Bør jeg udleje min ejerlejlighed til min datter og hendes veninde?

Vedligeholdelse

Skal ejerforeningen betale for udskiftning af punkterede termoruder?
Kan ejerforeningen tvinge os til at betale for ødelagt vandrør? Skal jeg selv betale rørskade i mit badeværelse?
Udskiftning af vinduer i ejerlejlighed Hvem skal betale vandskaden?
Hvem skal betale vedligeholdelse af altaner? Hvem skal betale reparation af indvendige installationer?
Kan man tvinges til trappevask? Ikke varmt vand i bruseren