Må en færdselsret over min grund udnyttes af andre end min nabo?

En nabo har en tinglyst færdselsret over min mark, som lyder:

“Sælgeren og senere ejere af den af sælgeren forbeholdne parcel har ret til færdsel af enhver art ad en over den solgte parcel gående vej i en bredde af 3,00 m, idet der med hensyn til dennes placering henvises til det vedlagte deklarationsrids."

Må andre end ejerne så køre på vejen?

Jeg tænker på besøgende, håndværkere, handlende eller andre med lovligt ærinde.

Svar:

Besøgende m.v. til ejeren af parcellen har ret til at færdes på vejen. 

Ejerens færdselsret omfatter alle med et lovligt ærinde til ejerens ejendom.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk