Kan vi få lejen sat ned?

Vi går p.t. og overvejer at indklage vores udlejer for huslejenævnet.

Konkret er vi indflyttet i lejlighed med mere end 2 beboelseslejligheder pr. 01.10.1996. Umiddelbart syntes vi huslejen var rigeligt høj, men vi er glade for lejligheden og ville overveje lidt hvad vi skulle gøre.

I mellemtiden får vi fra vores naboer "opsnuset", at vores husleje overstiger deres med ca. 1.500 mdl.

Da vores lejlighed er istandsat/moderniseret var vi forberedte på at m2 prisen ville være højere, men alligevel.

På et tidligere tidspunkt har en nabo indklaget en lejeforhøjelse og fået medhold og i denne forbindelse fremlagde udlejer dokumentation for forbedringer i størrelsen kr. 60-75.000 på vores lejlighed.

Vi har konfronteret udlejer med dette, hvilket han afviser som værende urigtigt, da han påstår at kunne dokumentere en udgift til forbedring "på langt over kr. 100.000" og i øvrigt var meget ubehøvlet i denne samtale.

I denne forbindelse ønskes følgende besvaret:

1. Hvordan undersøges nemmest "det lejedes værdi" i et område - forstået således om det kan undersøges hvorvidt m2 prisen er > normal eller for høj i et område?

2. Hvordan tvinger man udlejer til at fremlægge denne dokumentation?

3. Kan man risikere at få huslejen sat op, såfremt man ikke får ret i en klage til huslejenævnet med påstand om, at lejen væsentligt overstiger det lejedes værdi?

4. Kan naboen husleje bruges til noget i denne sammenhænge - dvs vil den indgå som udgangspunkt i en sådan vurdering?

5. Bør man inddrage en advokat i sagen, inden man klager i huslejenævnet?

6. I lejekontrakten er det fremhævet, at klage over huslejens størrelse skal gives inden 6 måneder, kan dette fraviges og menes der hermed fra lejens begyndelse og indtil klagen er sendt?

Jeg håber De kan være behjælpelig med besvarelse af disse spørgsmål.

Svar

Når huslejenævnet skal vurdere "det lejedes værdi", så sammenligner det med prisen på lejeboliger af samme standard og med samme beliggenhed.

Da det er gratis at sende en skriftlig klage til huslejenævnet, er der ikke så meget at overveje, for udlejeren vil ikke bagefter kunne straffe jer, fx med en højere husleje eller en opsigelse. Det sidstnævnte kan kun blive konsekvensen, hvis I bor på et værelse, der er en del af udlejerens bolig, eller i et to-familie-hus, hvor udlejeren også bor selv.

Hvis I betaler såkaldt omkostningsbestemt husleje, skal I anmode huslejenævnet om at nedsætte den månedlige husleje (uden varme) fra det beløb, I betaler, til en korrekt beregnet omkostningsbestemt husleje, dog maksimalt til "det lejedes værdi". Og tillige kan I anmode huslejenævnet om at få det, I måtte have betalt for meget, tilbage fra udlejeren.

Hvis I betaler en aftalt leje, skal I anmode om at få den nedsat til "det lejedes værdi", dvs. til hvad der er almindeligt gældende i området for lejemål af tilsvarende størrelse og kvalitet. Og tillige kan I anmode om at få det, I måtte have betalt for meget, tilbage fra udlejeren.

Uanset den omtalte passus i kontrakten - at der skal klages inden 6 måneder - så kan I på et hvilket som helst tidspunkt bede huslejenævnet vurdere, om I betaler for meget, og i øvrigt kræve penge tilbage.

Skulle I ønske en fortrykt klageblanket, så findes den i den boligklagepakke, der er under linjens formularservice (formular nr. 274).

I kan eventuelt læse mere om huslejenævn m.v. i linjens emner under "Bolig"

Med venlig hilsen

Erik Frodelund