Har vore beboerrepræsentanter krav på indsigt i regnskabet?

Vores ejendom blev sidste år i oktober omdannet til andelsboligforening, hvor vi er 35%, som stadig er lejere.

Har vi, beboerrepræsentationen, ikke ret til at få indsigt i budgettet der vedr. lejerne ?

 I vor kommune har vi omkostningsbestemt husleje, har det ikke indflydelse på de beløb vi betaler ?

Hos tidligere ejer betalte vi f.eks. 2.100 kroner i administrationsgebyr - den nye ejer tager kun 1.200 kroner i deres budget - skal de ikke nedsætte det hos os ? Der er reduceret med 3 ejendomsfunktionærer - og det må jo osse give mindre omkostninger til personale.

Hvad gør vi ? De vil ikke udlevere noget som helst!

Svar

Selv om ejendommen er overgået til en andelsboligforening, har I ret til at vælge beboerrepræsentanter, og beboerrepræsentanterne har krav på at få udleveret ejendommens driftsregnskab, se eventuelt lejelovens § 65 stk. 1 litra a under denne linjes lovsamling.

Jeg kan ikke vurdere, om den omkostningsbestemte husleje er rigtig beregnet. Men  du - eller I - kan eventuelt bede huslejenævnet afgøre, om der betales en husleje, som er væsentlig højere end det lejedes værdi, og om den omkostningsbestemte husleje er korrekt beregnet.

I klagen kan du tilføje, at udlejeren - i form af den nye andelsboligforening - nægter at udlevere driftsregnskaber i henhold til lejelovens § 65.

Gebyret for at få en sag behandlet af huslejenævnet udgør 116 kr. i 2005, og det vil tvinge andelsboligforeningen til at udlevere en række oplysninger.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund