Skal jeg selv betale for ny TV-antenne?

Først mange tak for denne fremragende brevkasse og hjemmeside. I er en MEGET stor hjælp.

Jeg bor til leje på en normal lejekontrakt i en villa med tre lejemål: stuen (ejerens søn), 1. sal (undertegnede) og 2. sal (lejer der har boet her i 25 år). Jeg har boet her i to år og syv måneder.

Jeg har stueantenne og vil nu have noget bedre. En alm. antenne på taget står forkert og mangler komponenter og forstærker til at virke ordentligt. Jeg har ikke tv-stik i min lejlighed. Ejeren vil ikke have noget med det at gøre, han siger, at det må jeg og hans søn finde ud af. Muligheder:

1) Forbedre de nuværende antenne-forhold. Et antenne-firma har på min foranledning givet et skriftligt tilbud, som for nuværende er for dyrt for sønnen på 1. sal. Vi havde talt om at dele udgiften, men han har ikke råd.

2) Jeg kan tilslutte mig kabel-tv, som skal graves/trækkes ind fra gaden

3) Parabol

Spørgsmål:

1) Er det rigtigt, at jeg selv skal afholde udgifterne til installation af stik og forbedring af antenne?

2) Hvis jeg en gang flytter, har jeg så fra enten ny lejer eller ejer ret til at få refunderet mine anlægsudgifter (for det er det vel?) til oprettelse af stik og tilslutning, uanset hvad jeg nu vælger?

3) Hvis parabol : kan ejeren så bestemme - først OM parabolen må opsættes, og dernæst HVOR? Kan han forbyde, at den opsættes på husmuren - og hvis ja, kan han så også forbyde, at den sættes op på gelænderet på min altan eller ved et vindue?

Svar:

ad 1:

JA, og det fremgår indirekte af lejelovens § 29 stk.2, hvor der står:

"Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning, medmindre en tilsvarende antenne er anbragt ved udlejerens foranstaltning eller udlejeren godtgør, at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere".

ad 2:

NEJ, der er ikke tale om en "forbedring i lejligheden", og udlejeren kan i øvrigt forlange alle antenner nedtaget, hvis han senere forsyner ejendommen med en fællesantenne.

ad 3:

JA til det hele, hvis parabolen skønnes at være til ulempe for ejendommen eller den beboere.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund