Må ejendomsmægler låse sig ind på mit værelse?

Jeg bor i en villa, hvor der i underetagen er liberalt erhverv. På første sal er der tre værelser, som bliver lejet ud. Villaen er nu sat til salg som privat bolig, og vi har erfaret, at når ejendommen bliver fremvist, låser ejendomsmægleren sig ind på vores værelser uden vores vidende eller samtykke. Er det lovligt?

Udlejeren siger, at det er lovligt.

Tak for en genial webside.

Svar:

Tak for de pæne ord om vor linje!

Den er rivende gal, når udlejeren og ejendomsmægleren mener, at de kan låse sig ind på jeres værelser.

Lejeloven omtaler i § 54, hvornår en udlejer kan "skaffe sig adgang" til det lejede. Nemlig "når forholdene kræver det", og hermed menes på ingen måde fremvisning i forbindelse med et forestående ejendomssalg!

En udlejer kan fx benytte den omtalte regel, hvis et vandrør sprænger læk, mens du er på ferie i Paris. Men selv i den situation kan han ikke bare låse sig ind. Han skal anmode fogedretten om at skaffe sig adgang til det lejede, dvs. begære en umiddelbar fogedforretning.

Din udlejer og ejendomsmægleren har overtrådt straffeloven § 294, idet de har begået selvtægt, som straffes med bøde. Du kan sende din udlejer et anbefalet brev, hvor du forklarer juraen på området - som nævnt ovenfor - og hvor du forlanger at få alle nøgler til det lejede udleveret. Din udlejer har nemlig end ikke ret til at have en nøgle, såfremt du modsætter dig det.

Der findes ingen regler i lejeloven som foreskriver, at du skal lukke interesserede købere ind på dit værelse. Det er først, hvis dit lejemål er opsagt, at du kan tvinges til sådanne fremvisninger. Og i så fald fastsætter du selv, hvornår det kan ske, men du skal mindst fastsætte et tidsrum på "to timer hver anden hverdag". Dette fremgår af lejelovens § 97, stk. 1, som lyder således:

§ 97. Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund