Er det lovligt at udleje et kælderværelse?

Vi er nogle stykker, der har gået og diskuteret dette emne gennem længere tid, idet vi er blevet tilbudt et kælderværelse.

Det vi er uenige om er, hvorvidt det er lovligt at udleje et kælderværelse?

Hvis det ikke er, hvorfor ikke?

Og hvis det udlejes, hvilke konsekvenser kan det få for:

1. Udlejer

2. Lejer

Hvis man handler i god tro?

SVAR:

Sædvanligvis er det ikke tilladt at udleje kælderværelser som boliger, men der kan være undtagelser, hvor værelserne opfylder en række bygningsmæssige krav, fx til loftshøjde, flugtveje m.v.

Hvis du lejer et kælderværelse, der ikke må benyttes til beboelse, så er det din udlejer, der står med problemet. Du overtræder ingen regler ved i god tro at leje et sådant værelse.

Din udlejer kan imidlertid bliver tvunget til at bringe den ulovlige kælderbeboelse til ophør, lige som han kan straffes med en bøde. Men da udlejeren altid vil kunne opsige værelseslejeren med en måneds varsel, vil teknisk forvaltning sandsynligvis acceptere, at den ulovlige beboelse bringes til ophør med dette varsel.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund