Vor lejlighed er dårligt isoleret.

Jeg bor i en lejebolig i et hus, der blev bygget for 8 år siden. Vi har som de eneste lejere beboet lejeligheden i alle disse år. Lejeligheden har 3 værelser.

De første 3-4 år vi boede her blev det ene rum brugt til kontor, siden fik vi børn og bruger det nu til soveværelse.

Herefter har vi opdaget, at hvis vi vil have en ordentlig temperatur i rummet, må vi skrue gevaldigt op for varmen med den følge at vi naturligvis får en langt større regning. Til sammenligning kan jeg fortælle, at der er 2 værelser, som vender ud mod samme side, det ene rum er cirka en halv gang større end det andet, det lille rum er der hvor vi har problemerne. I dette rum bruger vi nu omkring dobbelt så meget varme som i det store.

Udlejer har i flere omgange forsøgt at udbedre utætheder ved vindue og bag et indbygget skab, hvor der ligger rørgennemføring, men er nu kommet til den konklution, at det må skyldes ydre vejrforhold ?? (blæst mod vinduet), og de har meddelt os, at det kan (eller vil) de ikke gøre yderligere ved.

Svar

Efter det oplyste kan det næppe dokumenteres, at der er tale om en mangel ved jeres lejemål. Derfor mener jeg ikke, at I kan benytte lejelovgivningen regler - fx lejelovens § 11 - til at gennemtvinge yderligere isolering m.v.

Til gengæld kan I MÅSKE forsøge at gå en anden vej. Nemlig undersøge, hvad andre lejere i ejendommen bruger på varme - sådan regnet ud pr. kvadratmeter lejlighed - for derefter at sammenligne med jeres varmeforbrug. Og hvis det efter en samlet bedømmelse skulle vise sig, at jeres forbrug er markant højere, kan I eventuelt forsøge at få huslejen nedsat til "det lejedes vædi" efter en samlet bedømmelse inklusive jeres varmeforbrug.

Når jeg skriver "forsøge", er det meget bevidst. Jeg har ikke tidligere set en lignende sag. Men er der huslejenævn i jeres kommune, kan I gratis finde ud af, om den nævnte opskrift duer!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

PS Lejelovens § 11 er sålydende:

Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem ham og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører mangelen det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el. lign., kan lejeren ved fogdens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe mangelen.

Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren.