Kan man få indefrosset ejendomsskatten, når man bor i privat andelsbolig?

Jeg har familiemedlem på 77 år, der bor i en privat andelsbolig. 

Han har søgt kommunen om at få indefrosset ejendomsskatten, men fået afslag med begrundelsen, at en privat andelsbolig ikke kan få få indefrosset ejendomsskatten. Er det korrekt?

Jeg kan ikke finde noget herom hverken bag på ansøgningsskemaet eller på Folketingets informationsside.

Svar:

Kommunen har ret.

Reglerne om indefrysning af ejendomsskatter gælder ikke private andelsboliger

Dette er en følge af, at den enkelte andelshaver betaler ikke ejendomsskat. Det gør andelsboligforeningen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg