Skal lejer betale 25.000 kr. for istandsættelse?

Ved fraflytning af lejebolig hos privat udlejer er lejeren blevet præsenteret for følgende:
    
Udlejer besigtiger med sin håndværker lejligheden uden at lejeren er med til synet. Skal lejer ikke deltage - og skal der ikke foreligge en synsrapport ?

30 dagen senere modtager lejeren en regning på ca. 25.000,- til dækning af
    - rengøring (lejligheden var rengjort af lejer)
    - maling af vægge, lofter, radiatorer, døre, karme
    - afslibning af gulv og behandling heraf    

Det skal nævnes, at der i kontrakten står: ."....lejer hæfter ved fraflytning for maling af vægge og karme.....dette skal foretages af en autoriseret....."   Altså intet om gulve, lofter o.s.v.

Skal lejer betale dette?

Hvis ikke hvordan skal en indsigelse udformes ?

SVAR:

Hvis udlejeren først har fremsat sit krav en måned efter, at lejeren er fraflyttet, så skal lejeren slet ikke betale, se eventuelt lejelovens § 98 stk. 2 under denne linjes lovsamling. Kravet skulle være fremsat inden to uger fra fraflytningen.

   Send udlejeren et anbefalet brev, hvor kravet afvises i sin helhed, da fristen i § 98 stk. 2 ikke er overholdt, og da lejligheden blev afleveret i god og rengjort stand. Behold af bevismæssige grunde en kopi af brevet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund