Skal vedtægterne for andelsboligforeningen være tinglyst?

Skal vedtægterne i andelsforeningen (ligesom i en ejerforening) være tinglyste for at have retslig virkning ?

Er mundtlige ændringer til vedtægterne ok - eller skal de nedfældes skriftligt ?

SVAR:

Vedtægterne i en andelsboligforening skal ikke tinglyses, lige som de ikke kan ændres i form af mundtlige aftaler. Alle ændringer skal vedtages på en generalforsamling, og de skal være skriftlige!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund